แนะนำ จัดหา อัพเกรด ซ่อมบำรุง ครบ จบในที่เดียว
Servers, Network, Computer, Printer

  • ให้คำปรึกษาการเลือกซื้ออุปกรณ์ทั้งระบบ
  • แนนำสินค้าและบริการที่ตรงต้องการอย่างแท้จริง
  • จัดหา ติดตั้ง แนะนำการใช้งาน
  • ดูแลบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
  • ประสานงาน และดูแลหลังการขาย ด้วยเครื่องสำรองระหว่างซ่อมหรือส่งเคลม
  • รับซื้อคืนซากอะไหล่เก่า พร้อมนำไปทำลายตามมาตรฐานความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม