ICT Pruducts Solutions

ICT Pruducts Solutions

บริการด้านอุปกรณ์สารสนเทศ ครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำการเลือกซื้อ เปรียบเทียบสเปค พิจารณาความเหมาะสมกับการใช้งาน จัดหา ติดตั้ง แนะนำการใช้งาน บำรุงรักษา บริการหลังการขาย รับซื้อและทำลายซาก

Read More

Online Marketing Solutions

Online Marketing Solutions

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ จดทะเบียนโดเมนเนม ให้เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์ อีเมล์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ อัพเดทและบำรุงรักษา ประชาสัมพันธ์

Industrial Automation Solutions

Industrial Automation Solutions

ให้คำปรึกษาการนำข้อมูลจากเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบและจัดทำระบบ Automation เพื่อการทำงานที่ราบรื่น ออกแบบระบบมอนิเตอร์การผลิต

เกี่ยวกับเรา

บริษัทไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ก่อตั้งในปี 2546 โดยนายธมนนท์ นาคะบุตร ด้วยแนวคิดในการเป็นที่ปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำ โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่ไม่มีบุคลากร หรือ ไม่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกำหนดช่องทางการให้บริการไว้ 4 รูปแบบ คือ ด้านการตลาดออนไลน์, ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครือข่าย, ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ด้านสารสนเทศอุตสาหกรรม

เราได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด ที่เชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการ การนำเสนอโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการ เหมาะสมด้านราคา และระดับเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับลูกค้า

สิ่งที่เราคำนึงถึงและยึดถือมาตลอดคือ “ข้อมูลของแต่ละบริษัทเป็นความลับ” ในฐานะที่ปรึกษา เราจึงได้รับความเชื่อถือมาโดยตลอด