งานบริการของเรา

 • ด้านการการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
  ดูแลครบวงจร 5 ส่วน
  • ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม / ต่ออายุ / ย้ายผู้ให้บริการ ทั่วโลก
  • ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ / อีเมล์
  • ให้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไวต์
  • ให้บริการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์
  • ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และบริหารข้อมูลการตลาดออนไลน์

 • ด้านอุปกรณ์สารสนเทศสำนักงาน (Computer and Equipment)
  ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนการจัดหา ให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเอง
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน / เครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะงาน
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ Server
  • เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • ระบบสื่อสารในองค์กร
  • ระบบสื่อสารทางไกล / ข้ามสำนักงาน

 • ด้านปรแกรมสำนักงานเฉพาะทาง (Custom Software)
  พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่องานบริหาร นำข้อมูลจากส่วนต่างๆ มารวบรวมและวิเคราะห์
  • พัฒนาโปรแกรมเฉพาะทาง
  • ทีมงานที่ปรึกษา ERP

 • ด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Industrial Automation)
  พัฒนางานรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือวัด เพื่อแสดงข้อมูล เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
  • เครื่องมือวัดทางอุสาหกรรม
  • เครือง Data Collector
  • โปรแกรม และหน้าจอสำหรับแสดงผล

 • สนับสนุนงานวิจัย (Research Support)
  • งานวิจัยอากาศยานไร้คนขับ
  • งานวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร

บริษัทไทยโซนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ
ติดต่อเราได้ที่นี่